Các tính năng quản lý quỹ và thu chi

 

Giúp kế toán quản lý chặt chẽ các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và xử lý kịp thời các giao dịch thu tiền, chi tiền, chuyển tiền nội bộ.. đảm bảo số dư tiền trong từng quỹ luôn khớp với thực tế từng ngày.

 

Tính năng chi tiết gồm có:

 

 • Quản lý thông tin các quỹ (tiền mặt và ngân hàng)
 • Phiếu chuyển quỹ nội bộ có hỗ trợ mua, bán, đổi ngoại tệ.
 • Phiếu Thu quỹ thuận tiện cho quản lý tất cả khoản thu
 • Phiếu Chi quỹ thuận tiện cho kiểm soát tất cả khoản chi
 • In Phiếu Chi, Lệnh chi, Ủy nhiệm chi, Lệnh chuyển tiền.. theo mẫu in riêng cho từng quỹ
 • Sổ quỹ mới dễ đối chiếu, có xác nhận số dư quỹ cuối ngày

 

 • Chọn hóa đơn để thanh toán ngay trên Phiếu Thu, Phiếu Chi
 • Tự động lấy tỷ giá thanh toán đích danh theo hóa đơn.
 • Tự động tính chênh lệch tỷ giá khi chi ngoại tệ theo TT200
 • Tự động cảnh báo lỗi chi làm âm quỹ.

 

 • Báo cáo thu chi theo chỉ tiêu ngân sách
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp
 • Báo cáo số dư quỹ
 • Sổ chi tiết tài khoản quỹ (tiền mặt, ngân hàng)
 • Sổ chi tiết tài khoản quỹ ngoại tệ (tiền mặt, ngân hàng) có chênh lệch tỷ giá

 

 • Quản lý tiền vay chi tiết từng Giấy nhận nợ
 • Hỗ trợ nhận nợ thanh toán ngay cho Nhà cung cấp không qua quỹ
 • Theo dõi chỉ trả lãi vay theo Hợp đồng vay

 

 

CHỌN XEM TÍNH NĂNG KHÁC

 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)