Các tính năng kế toán sản xuất

 

Quản lý nhiều loại đối tượng tính giá thành là sản phẩm, đơn hàng, dự án, công trình xây lắp. Các tính năng chuyên sâu giúp kế toán kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguyên vật liệu và từng khoản mục chi phí cho sản phẩm. Giá thành, được tính từ số liệu sản xuất thực tế luôn hợp lý và có giá trị cao trong quản trị

 

Tính năng chi tiết:

 

 • Thiết lập kế toán giá thành cho các Hoạt động SX, Xí nghiệp, hoặc Công đoạn.
 • Tối ưu cho các hoạt động sản xuất: Công nghiệp, Dịch vụ, Xây lắp
 • Tối ưu cho mô hình tính giá thành phân bước lên tới 3 giai đoạn
 • Quản lý các Đối tượng tính giá thành là Lô, Lệnh SX, Đơn hàng, Dự án, Công trình
 • Quản lý Định mức linh hoạt theo Lô, Lệnh SX, Đơn hàng, Hạng mục công trình

 

 • Quản lý nhập xuất tồn kho NVL
 • Quản lý nhập xuất tồn kho Thành phẩm
 • Quản lý các Báo cáo SX và Khối lượng SX thực tế (*)
 • Quản lý NVL và SP dở dang trong sản xuất
 • Cân đối Số lượng NVL tiêu hao thực tế với định mức

 

 • Quy đổi Khối lượng SX thực tế theo hệ số linh hoạt trên cơ sở Chi phí định mức hoặc Đơn giá gia công
 • Phân bổ chi phí chung theo tỷ lệ Khối lượng SX thực tế quy đổi hoặc Số lượng SP nhập kho
 • Tập hợp chi phí SX theo 5 yếu tố: NVL, NC, MTC, SXC, SX phụ/Thuê ngoài
 • Tính giá trị SP dở dang theo chi phí NVL hoặc SP hoàn thành tương đương
 • Phân bổ giá thành cho các SP tương tự theo khối lượng, quy cách đóng gói hoặc Giá thành kế hoạch.

 

 • Tự động hoàn toàn các bước tính giá thành
 • Tự động kiểm soát và cảnh báo thay đổi số liệu giá thành đã tính

 

 • Báo cáo Bảng cân đối nguyên vật liệu
 • Báo cáo Bảng phân bổ chi phí sản xuất
 • Báo cáo Bảng tập hợp chi phí SX theo yếu tố
 • Báo cáo Bảng tính giá trị dở dang theo yếu tố
 • Báo cáo Bảng tính giá thành sản phẩm
 • Báo cáo Thẻ chi tiết giá thành sản phẩm

 

 

CHỌN XEM TÍNH NĂNG KHÁC

 

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)