Đề xuất mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày 05/12/2018

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và 214/2013/NĐ-CP.

Dự thảo mới về trách nhiệm chủ xe cơ giới

Bộ Tài chính cho biết, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được Chính phủ quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và Nghị định số 214/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.

Sau 10 năm thực hiện, Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, Nghị định số 214/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch và thống nhất về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả, giúp cho nạn nhân và chủ xe, người điều khiển xe nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện thời gian qua cũng cho thấy chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới vẫn còn những tồn tại, vướng mắc cả về chính sách, chế độ và công tác tổ chức, triển khai thực hiện. Để khắc phục, hoàn thiện hơn nữa chế độ hiện hành, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Tài chính trình Chính phủ chấp thuận việc xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, Nghị định số 214/2013/NĐ-CP.

Những điểm mới của dự thảo

Về phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm: Để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, dự thảo đề xuất quy định giao Bộ Tài chính công bố mức phí bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm cụ thể trong từng thời kỳ; căn cứ vào mức phí bảo hiểm do Bộ Tài chính công bố, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) điều chỉnh tăng tối đa 15% phí bảo hiểm tùy theo mức độ rủi ro của xe cơ giới, chủ xe, lái xe (lịch sử tai nạn giao thông).

Thời hạn bảo hiểm: Quy định linh hoạt hơn về thời hạn bảo hiểm, theo hướng cho phép giao kết hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) có thời hạn dài hơn 1 năm đối với các loại xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy nhằm mục tiêu thúc đẩy việc triển khai bảo hiểm TNDS đối với xe mô tô.

Nguyên tắc bồi thường: Nhằm phát huy tính chất nhân đạo của chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (đặc biệt đối với thiệt hại về tính mạng, thân thể), dự thảo quy định tăng mức bồi thường trong trường hợp lỗi hoàn toàn thuộc về bên thứ ba lên đến 70% mức bồi thường theo quy định.

Đồng thời, để bảo đảm việc tạm ứng bồi thường được triển khai thuận lợi trong thực tiễn, bảo đảm nạn nhân tai nạn có thể tiếp cận nhanh chóng nguồn lực tài chính, kịp thời chữa trị, chi trả chi phí y tế, quy định rõ DNBH phải thực hiện tạm ứng bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng trong các vụ tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng - làm chết người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của ít nhất một người với tỷ lệ thương tật của mỗi người từ 31% trở lên.

Về thời hạn yêu cầu, thanh toán bồi thường và giải quyết tranh chấp: Dự thảo quy định rõ thời hạn cho từng bước giải quyết bồi thường (từ thông báo tai nạn, thu thập hồ sơ, giám định hiện trường cho đến thông báo giải quyết bồi thường và thực hiện chi trả bồi thường) nhằm bảo đảm minh bạch và tăng cường giám sát công tác giải quyết bồi thường của DNBH.

Cùng với đó quy định rõ quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp (trước hết giải quyết trên cơ sở thương lượng theo thảo thuận tại HĐBH trước khi đưa ra giải quyết tại Tòa án) để hạn chế tranh chấp kéo dài gây thiệt hại cho tất cả các bên có liên quan.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

  • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
  • Email: contact@ttsoft.com.vn
  • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)