Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2022

Ngày 10/01/2022 - LV.Thao

Biên bản bàn giao tài sản là loại giấy tờ cần thiết được lập khi hai bên đã thỏa thuận mọi vấn đề về chuyển giao tài sản khi có yêu cầu. Loại biên bản này có vài trò giúp cho bên giao cũng như bên nhận có thể ràng buộc với nhau một cách rõ ràng có văn bản làm chứng. Các thông tin về tài sản được bàn giao đều được nêu ra cụ thể, vì vậy khi có các vấn đề liên quan thì dễ dàng quy trách nhiệm cho các bên liên quan. Sau khi bàn giao hoàn tất, người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bảo quản hoặc sử dụng tiếp tài sản theo quy định.

biên bản bàn giao tài sản

Giá trị pháp lý của biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản như là một bằng xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa các bên với nhau. Nếu việc bàn giao tài sản không được xác lập bằng văn bản thể hiện rõ các nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản thì rất dễ dẫn đến tranh chấp và mâu thuẫn không đáng có. Quá trình giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau đồng thời sẽ gặp nhiều khó khăn vì không thể chứng minh số lượng/chất lượng thực tế của tài sản đã bàn giao. Bộ luật dân sự cũng quy định chỉ khi xác lập thành thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án hoặc các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi. Vì vậy biên bản bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý.

Biên bản bàn giao tài sản gồm 2 loại: Biên bản bàn giao tài sản công ty, biên bản bàn giao tài sản cố định.

Khi nào nào thì lập biên bản bàn giao tài sản

Khi tiến hành bàn giao các tài sản đều phải lập biên bản bàn giao tài sản theo mẫu quy định, ghi chép đầy đủ, chính xác số lượng tài sản, giá trị và kèm theo các tài liệu liên quan đến tài sản được bàn giao. Cụ thể được lập khi:

  • Hoàn tất việc xây dựng, mua sắm tài sản;
  • Được người khác biếu tặng, viện trợ, góp vốn, cho thuê,… và đưa tài sản vào sử dụng, hoặc đem đi bảo quản tại đơn vị khác;
  • Bàn giao tài sản khi nghỉ việc;
  • Bàn giao tài sản khi thế chấp tài sản thế chấp;
  • Bảo vệ tài sản của nhà nước, trường học, bệnh viện

Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản

  • Đầy đủ thông tin thời gian, địa điểm tiến hành bàn giao và lập biên bản;
  • Thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao…
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc giữa bên giao và bên nhận;
  • Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản: Tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…
  • Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

Mẫu biên bản bàn giao tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày.../...../....., tại.......................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh: ……………………………….. Bộ phận: ………………………...

II. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh: ……………………………….. Bộ phận: ………………………...

III. Nội dung bàn giao

Vì lý do ………………… nên bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:

STT Tên tài sản Đơn vị Số lượng Tình trạng Thành tiền Chữ ký nhận
             

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

=>> Bạn muốn tìm hiểu phần mềm quản lý tài chính cho doanh nghiệp?

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

© Copyright 2004 - 2021 by TTSOFT.
All rights reserved.
Kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

12/17 Đào Duy Anh,P9,Q.Phú Nhuận,Tp.HCM
Tel: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
Email: contact@ttsoft.com.vn
Website: www.ttsoft.com.vn

Kênh hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668