Thời hạn nộp báo cáo tài chính cập nhật mới nhất năm 2020

Ngày 26/11/2020

Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp và cũng là thời điểm phải chuẩn bị báo cáo cho các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm vừa qua. Vì vậy, với các bạn làm kế toán, công việc sẽ trở nên bận rộn hơn mỗi khi năm tài chính kết thúc.

Kế toán 1A xin chia sẻ những khoảng mốc thời gian quan trọng để các bạn lưu ý đến thời hạn nộp các loại tờ khai thuế, báo cáo thuế, cũng như báo cáo tài chính năm đúng hạn để tránh chậm nộp hoặc bị xử phạt.

 

thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020

 

Để biết được lịch nộp báo cáo thuế 2021, chúng ta căn cứ vào pháp lý sau:

 • Luật kế toán 2003, Luật kế toán 2015.
 • Quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ: 139/2016/NĐ-CP
 • Thông tư của Bộ Tài chính 156/2013/TT-BTC về hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 151 của Bộ Tài chính: 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
 • Thông tư của Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

 

Lịch nộp các loại báo cáo thuế trong năm 2021

 

Tháng Thời hạn nộp

DN kê khai thuế GTGT theo Quý

DN kê khai thuế GTGT theo Tháng

1 20/01/2021  

Tờ khai thuế GTGT T12/2020

Tờ khai thuế TNCN T12/2020 (nếu có)
30/01/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2020  
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2020 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2020 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2020
Nộp tiền thuế môn bài năm 2021 Nộp tiền thuế môn bài năm 2021
2 20/02/2021   Tờ khai thuế GTGT T1/2021
Tờ khai thuế TNCN T1/2021 (nếu có)
3 20/03/2021   Tờ khai thuế GTGT T2/2021
Tờ khai thuế TNCN T2/2021 (nếu có)
30/03/2021 Quyết toán thuế TNDN năm 2020 Quyết toán thuế TNDN năm 2020
Quyết toán thuế TNCN năm 2020 Quyết toán thuế TNCN năm 2020
Báo cáo tài chính năm 2020 Báo cáo tài chính năm 2020
4 20/04/2021   Tờ khai thuế GTGT T3/2021
Tờ khai thuế TNCN T3/2021 (nếu có)
30/04/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý I/2021  
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2021 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2021 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2021
5 20/05/2021   Tờ khai thuế GTGT T4/2021
Tờ khai thuế TNCN T4/2021 (nếu có)
6 20/06/2021   Tờ khai thuế GTGT T5/2021
Tờ khai thuế TNCN T5/2021 (nếu có)
7 20/07/2021   Tờ khai thuế GTGT T6/2021
Tờ khai thuế TNCN T6/2021 (nếu có)
30/07/2021

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2021

 
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2021 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2021 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2021 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2021
8 20/08/2021   Tờ khai thuế GTGT T7/2021
Tờ khai thuế TNCN T7/2021 (nếu có)
9 20/09/2021   Tờ khai thuế GTGT T8/2021
Tờ khai thuế TNCN T8/2021 (nếu có)
10 20/10/2021   Tờ khai thuế GTGT T9/2021
Tờ khai thuế TNCN T9/2021 (nếu có)
30/10/2021 Tờ khai thuế GTGT Quý III/2020  
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2020 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2021 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2020 BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2021
11 20/11/2021   Tờ khai thuế GTGT T10/2021
Tờ khai thuế TNCN T10/2021 (nếu có)
12 20/12/2021   Tờ khai thuế GTGT T11/2021
Tờ khai thuế TNCN T11/2021 (nếu có)

 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020

 

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

 • Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
 • Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.

Đối với doanh nghiệp khác:

 • Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và Doanh nghiệp hợp danh (DNHD) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
 • Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.

Trên đây là thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2020 mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính.

 

HNTT.Thúy

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)
 
© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)