Cách nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp online mới nhất (năm 2021)

Ngày 27/11/2020

Ngày nay, khi mà các quy trình của nhà nước và các công ty được tin học hóa hoàn toàn hoặc một phần thì việc nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp qua các kênh online là việc hầu hết kế toán phải làm sau khi kết thúc năm tài chính. Hãy cùng Kế toán 1A tìm hiểu quy trình làm và nộp báo cáo tài chính qua mạng nhé.

 

Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2020

 

Kế toán phải nộp những báo cáo tài chính nào?

 

Tùy theo loại hình và quy mô, các doanh nghiệp cần áp dụng chế độ kế toán phù hợp và nộp bộ báo cáo tài chính bắt buộc đi kèm. Hai chế độ kế toán mới và phổ biến nhất là chế độ kế toán danh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thông tư 133) và chế độ kế toán cho doanh nghiệp lớn (Thông tư 200).

Bộ báo cáo tài chính đi kèm Thông tư 133:

 • Bảng cân đối tài khoản
 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu 01A hoặc 01B)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Trực tiếp hoặc Gián tiếp)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Bộ báo cáo tài chính đi kèm Thông tư 200:

 • Bản cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Trực tiếp hoặc Gián tiếp)
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp của bạn thuộc loại phải kiểm toán thì bạn còn cần nộp báo cáo kiểm toán cùng với bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Bạn có thể sử dụng phần mềm kế toán 1A để chốt số liệu và tạo bộ báo cáo tài chính nhanh chóng hoặc tham khảo cách làm báo cáo tài chính bằng excel dựa trên bảng cân đối tài khoản.

Đừng quên kiểm tra số liệu báo cáo tài chính trước khi nộp báo cáo tài chính nhé.

 

Kế toán cần nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan nào?

 

Tùy theo loại hình công ty và loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp cần nộp bộ báo cáo tài chính cho nhiều ban ngành khác nhau.

 • Các cơ quan tài chính như Bộ tài chính, Sở tài chính tại địa phương, Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty chứng khoán và quỹ đại chúng)
 • Các cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương.
 • Các đơn vị kế toán cấp trên (nếu doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên)
 • Cơ quan thống kê
 • Các cơ quan khác nếu được yêu cầu.

Cụ thể như sau:

Doanh nghiệp nhà nước cần nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp cho Sở tài chính tại địa phương, Bộ tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước Trung ương; Vụ tài chính ngân hàng hoặc Cục quản lý giám sát bảo hiểm với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính; Tổng cục thuế với các Tổng công ty nhà nước), Các đơn vị kế toán cấp trên (nếu có đơn vị cấp trên), Cơ quan thống kêcác cơ quan khác được chỉ định.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cần nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp cho Sở tài chính nơi đăng ký trụ sở chính, Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tại địa phương, Cơ quan Thống kê, các đơn vị kế toán cấp trênBan quản lý khu chế xuất/khu công nghiệp/khu công nghệ cao khi được yêu cầu.

Các doanh nghiệp khác cần nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp cho Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tại địa phương, Cơ quan Thống kêcác đơn vị kế toán cấp trên.

 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

 

Thông thường, hạn chót để các doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các bạn có thể tham khảo quy định và thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021 cụ thể trong bài viết này.

 

Cách nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp online

 

Để nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp online, kế toán cần có file xml của bộ báo cáo tài chính. File XML báo cáo tài chính doanh nghiệp được kết xuất từ phần mềm kế toán 1A theo hướng dẫn. Nếu làm báo cáo tài chính doanh nghiệp thủ công, bạn có thể dùng phần mềm HTKK để kết xuất XML.

Lưu ý rằng bản thuyết minh báo cáo tài chính không có file định dạng XML nên bạn cần tạo file Word hoặc Excel để nộp chung với các báo cáo khác nhé.

Sau khi có file XML, bạn đã có thể vào trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc nhantokhai.gdt.gov.vn để nộp thuế. Lưu ý là bạn cần phải có Chữ ký số (Token), tải phần mềm Java mới nhất và dùng trình duyệt IE để nộp thuế.

 

A. Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp online trên thuedientu.gdt.gov.vn

 

 • Bạn cắm chữ ký số vào máy tính và truy cập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn.
 • Chọn Doanh nghiệpđăng nhập hệ thống bằng tên đăng nhập “Mã số thuế-QL” và mật khẩu thường dùng. Với trường hợp kê khai thuế lần đầu, bạn cần đăng ký loại Tờ khai thuế trước khi nộp báo cáo (vào Khai thuế > Đăng ký tờ khai > Đăng ký thêm tờ khai và chọn các mẫu báo cáo tài chính cần nộp > Tiếp tục > Chấp nhận là được).
 • Bạn vào Khai thuế > Nộp tờ khai XML. Trên màn hình Nộp tờ khai, bạn bấm Chọn tệp tờ khai và chọn file XML đã làm.

Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp 1

 • Tiếp theo, bạn bấm Ký điện tử để nhập PIN token và bấm Nộp tờ khai để hoàn thành việc nộp tờ khai thuế.

Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp 2

 • Đối với Bản thuyết minh báo cáo tài chính, bạn cần đính kèm dưới dạng Phụ lục bằng cách vào Tra cứu > Tờ khai và tìm bộ báo cáo đã nộp trước đó. Bạn bấm vào cột Gửi phụ lục và thực hiện tương tự các bước nộp tờ khai ở trên.

Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp 3

Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp 32

B. Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp online trên nhantokhai.gdt.gov.vn

 

 • Bạn cắm chữ ký số vào máy tính và truy cập vào trang nhantokhai.gdt.gov.vn.
 • Đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập “Mã số thuế” và mật khẩu thường dùng. Bạn lưu ý cần đăng ký loại Tờ khai nộp thuế qua mạng trong trường hợp nộp lần đầu nhé (Vào Tài khoản > Đăng ký tờ khai > Đăng ký thêm tờ khai và chọn các mẫu báo cáo tài chính cần nộp > Tiếp tục > Chấp nhận là được).
 • Bạn vào Nộp tờ khai > Nộp tờ khai XML. Trên màn hình Nộp tờ khai, bạn bấm Chọn tệp tờ khai và chọn file XML đã làm.

Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp nhantokhai

 • Tiếp theo, bạn bấm Ký điện tử để nhập PIN token và bấm Xác nhận để hoàn thành việc nộp tờ khai thuế.

Nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp 2

 • Đối với Bản thuyết minh báo cáo tài chính, bạn bấm vào cột Gửi phụ lục để thực hiện ký điện tử và nộp tương tự như file XML đã thực hiện nhé.

 

Các vấn đề thường gặp phải khi nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp qua mạng

 

Thông báo “The application’s digital signature cannot be verified. Do you want to run the application?”

 • Bấm chọn “Always trust content from this publisher” > Run.

Nút Ký điện tử bị mờ

 • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer để thực hiện khai thuế và nộp báo cáo.

Thông báo “Errors on page” khi thực hiện ký điện tử

 • Bạn cần cài đặt lại Java Plugin. Hoặc tắt/mở lại Java plugin bằng cách vào Tools > Manage Add-on > Disable/Enable Java Plugin. Bạn có thể cài đặt theo file này.

Hệ thống bị đứng khi đang ký điện tử (không có thông báo thành công)

 • Bạn để ý Internet Explorer có mở thêm cửa sổ popup không, nếu thấy bạn vào Allow là được.

 

Chúc các bạn thành công.

 

NTT.Hà

 

XEM THÊM

 

 

Điện thoại hỗ trợ

 

(028) 3848 9975 - Tp. HCM

 

(024) 2324 3668 - Tp. Hà Nội

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)

 
 

 

 

 

Email hỗ trợ

 

support1a@ttsoft.com.vn

 

 

Phần mềm hỗ trợ

 

Teamviewer QS

Ultraviewer Portable

 

 

Logo phần mềm kế toán 1A - Footer

Phần mềm kế toán 1A là thương hiệu đã được đăng ký và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 

© Copyright 2004 - 2022 by TTSOFT. All rights reserved.
DMCA.com Protection Status

Công ty cổ phần Thủy Thiên (TTSOFT)

 • Địa chỉ: 12/17 Đào Duy Anh, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
 • Điện thoại: (028) 3848 9975 - Fax: (028) 3848 9976
 • Email: contact@ttsoft.com.vn
 • Website: www.ketoan1a.com

Hotline hỗ trợ tại Hà Nội

Tel: (024) 2324 3668

 

Hotline hỗ trợ tại TPHCM

Tel: (028) 3848 9975

 

(07:30 - 12:00 và 13:00 - 17:00)